DARMOWY PROJEKT I SZKOLENIE

Jako jedyni na rynku, przedstawiamy każdemu klientowi z osobna, dokładną symulację promieniowania UVC dla żądanego pomieszczenia. Podając szczegółowe dane dotyczące natężenia promieniowania na wszystkich naświetlanych powierzchniach, z bardzo dużą dokładnością symulujemy niezbędny czas naświetlania do osiągnięcia stanu odkażenia pomieszczenia.

Klient ma możliwość wyboru ilości, umiejscowienia i rozstawu opraw na powierzchni sufitu, z których wynika niezbędny do dezaktywacji patogenów czas a także walory oświetleniowe – natężenie światła białego, luminancja i współczynnik rozkładu światła.

Nasi klienci otrzymują przed zakupem darmowy projekt oświetleniowy wraz z certyfikowaną przez zespół LUMENMAX miarodajną indywidualną symulacją ( również graficzną ) niezbędnego czasu naświetlania dezynfekcyjnego, mając możliwość wyboru konfiguracji i ilości opraw, nawet spośród kilku propozycji !

 

Każdemu klientowi, LUMENMAX zapewni szkolenie w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania systemu ANNIHILATOR LUMENMAX. W zależności od potrzeb i możliwości, może być to szkolenie stacjonarne lub zdalne.