KORONAWIRUS a UVC

Według najnowszej wiedzy, SARS-CoV-2 może pozostać zaraźliwy przez maksymalnie 3 godziny w powietrzu, do 4 godzin na powierzchniach miedzianych, do 24 godzin na tekturze i do 2-3 dni na stali nierdzewnej i tworzywie sztucznym.

Wszystkie koronawirusy wykazują podobną strukturę i jednoniciową długość RNA ( około 30 kb ), co pozwala stwierdzić, że mają również bardzo podobne właściwości absorpcji UVC i podatność na dezynfekcję promieniowaniem UVC.

Na nośnikach o niskiej absorpcji, najbardziej precyzyjne oszacowanie dawki dezaktywującej D90 dla grupy koronawirusów wynosi 37 J/m² ( mediana ). Dawka ta, przy gęstości wirusa porównywalnej z obserwowaną w zakażeniu SARS-CoV-2, wystarcza do redukcji o trzy rzędy logarytmiczne, a całkowite zahamowanie wszystkich stężeń wirusa obserwowano przy 169 J/m². Co ciekawe, średnia dezaktywująca dawka efektywna D90 dla wirusa SARS-CoV-2 dla badań przeprowadzonych w roku 2020r. wynosi jedynie 27 J/m² ( Bianco, Inagaki ).

Ponieważ koronawirusy nie różnią się znacznie strukturalnie, wirus SARS-CoV-2 – jak również możliwe przyszłe jego mutacje – będą najprawdopodobniej również bardzo czułe na promieniowanie UV, dzięki czemu aktualne procedury i dawki dezynfekcyjne UVC pozostaną na długo skuteczne.

Żródła:

“A Genomic Model for Predicting the Ultraviolet Susceptibility of Viruses” Wladyslaw J. Kowalski, William P. Bahnfleth, Mark T. Hernandez

“Ultraviolet purification application information” Philips Lighting B.V. UV Health and Wellness

“CIE POSITION STATEMENT ON THE USE OF ULTRAVIOLET (UV) RADIATION TO MANAGE THE RISK OF COVID-19 TRANSMISSION” z dnia 12 maja 2020r.

“Ultraviolet irradiation doses for coronavirus inactivation – review and analysis of coronavirus photoinactivation studies” Martin Heßling, Katharina Hönes, Petra Vatter, Christian Lingenfelder, GMS ( German Medical Scince ) Hyg Infect Control , 14.05.2020r.

“UV-C irradiation is highly effective in inactivating and inhibiting SARS-CoV-2 replication” (05.06.2020r) by Andrea Bianco (1,§), Mara Biasin (2,§) Giovanni Pareschi (1), Adalberto Cavalieri (3), Claudia Cavatorta (3), Claudio Phoetia (2), Paola Galli (1), Luigi Lessio (4), Manuela Lualdi (5), Edoardo Redaelli (1), Irma Saulle (2,6), Daria Trabattoni (2), Alexios Zanutta (1), Mario Clerici (6,7,*). 1) Italian National Institute for Astrophysics (INAF) – Brera Astronomical Observatory, Merate, Italy. 2) Department of Biomedical and Clinical Sciences L. Sacco, University of Milano, Milano, Italy. 3) Epidemiology and Prevention Unit, IRCCS Foundation, Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy. 4) Italian National Institute for Astrophysics (INAF) – Padova Astronomical Observatory, Padova, Italy. 5) Department of Imaging Diagnostic and Radioterapy, IRCCS Foundation, Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy.6) Department of Pathophysiology and Transplantation, University of Milano, Milano, Italy. 7) Don C. Gnocchi Foundation, IRCCS Foundation, Milano, Italy.

Corrigendum to “UV-LED disinfection of Coronavirus: wavelength effect” [Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 212 (2020) 112044-end page]. Gerchman Y, Mamane H, Friedman N, Mandelboim M.